ISL


Малогабаритен, евтин касов апарат с фискална памет,контролна лента на електронен носител (КЛЕН) и дистанционна (GPRS) връзка с НАП. Касовият апарат ISL5006-KL е подходящ за работа, както като мобилен (с акумулаторно захранване), така и като настолен – с мрежово захранване.



Техническа информация


  • Ширина на хартията – 57мм
  • Клавиатура – 24 бутона
  • Операторски дисплей – 10 символен
  • Програмируеми артикули – 2000

Oще:


Касови апарати
.
.




ISL-4001



ISL-4002






Фискални и нефискални принтери
ISL3811.01M



ISL3911



ISL3940



ISL5021-KL



ISL3811.02M



ISL3916-Amadeus



ISL3940.01



ISL5011-KL



ISL3818



ISL3920



ISL3951



ISL3810



ISL3910



ISL3917
Amadeus Pos



ISL3915



За повече информация: Контакти