ZIT2010-P

– цена до 8 цифри с десетична точка
– количество до 8 цифри (ХХХХХ,ХХХ)
– надбавки и отстъпки
– служебно въвеждане и извеждане на суми
– 9 вида плащане
– изчисляване на ресто
– работа с валута
– издаване на дубликат
– издаване на разширен клиентски бон (фактура)  
 
  • индикации 2 X 16 разряда буквеноцифрова LCD
  • термична хартия 57 мм ф 40
  • клавиатура –29 клавиша CHERRY
  • персонален компютър, сейф
За повече информация:  Контакти