Начало

alt

DP-65KL

Модел Datecs DP-65KL отговаря на последните изменения (от 17.07.2012 г.)
в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти.
Фискалното устройство е съвместимо с всички автомати на самообслужване.

За повече информация: КонтактиХадеко ЕООД информира всички свои клиенти, че считано от 01.01.2012 се премества на нов адрес:

София, Надежда, бл.272

Телeфони: 0878-785-481, 0878-614-663

Video surveillance

Video surveillance – design, construction, maintenance

The design of CCTV systems is a crucial element for achieving the desired goals and high efficiency. Proper selection of technical equipment such as CCTV cameras, lenses, DVR system technology (conventional or megapixel) are the basis for successful project implementation.
We offer installation and maintenance of CCTV systems

alt

Computer and office equipment services

Hadeco Ltd. offers computer services and IT solutions for you and your company. We can solve your problems quickly, efficiently with confidence and responsibility to your valuable data.

alt

Maintenance

It can be done in periodical basis and includes cleaning the box inside from dust and dirts, check the cables, ventilator lubrication, change the thermal compound and other. We could also make software tunning of Windows and installed programs on your computer, virus cleaning. Also many other procedure which will make your computer system run smooth and fast.

Diagnostics

We can make full or partial TEST on the computer system and check for any hidden problems – hardware or software.

Repair

Repairing main boards, videocards, power supplies, monitors and other standard or non-standard hardware and devices.

Scanning and disinfection from malware

Did you know that only 4% of all computer attacks are committed by traditional computer viruses, but malware can have various forms – Trojan horses, worms, rootkits, computer viruses, Adware, Spyware. We can make thorough cleaning from all kind of malware and offer you a consulting services about security and malware prevention.

Data rescue services

Data migration between computers. Rescuing data from unaccessible hard drivers and computer systems.

Office equipment

We offer installation and repair services for office equipment. Refill and repair of toner cartridges.

Видеонаблюдение

Видеонаблюдение – проектиране, изграждане, поддръжка

Проектът на системите за видеонаблюдение е ключов елемент за постигане на желаните цели и висока степен на ефективност. Правилният подбор на техническите средства за видеонаблюдение като камери, обективи, DVR система, технология (конвенционална или мегапикселова) са в основата за успешна реализация на проекта.
Ние предлагаме изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение

alt

Компютърна и офис техника – сервиз

Хадеко ЕООД предлага компютърни уcлуги и ИТ рeшeния за Вас и Вашата фирма. Ние можем да решим проблемите Ви бързо и качествено, конфиденциално и отговорно към информацията, с която разполагатe.

alt

Профилактика на РС и лаптоп

Прoфилактиката включва пoчистване oт прaх и зaмърсявaния нa кутиятa oтвътре, прoверка на кабели и кoнтакти на платки, смазване на вентилатoри, смяна на прoцесорната паста и други. Същo така извършваме изключителнo важната софтуерна профилактика на Windows и прoграмите, инсталирани на кoмпютъра, сканиране и пoчистване oт вируси и мнoго други прoцедури, водещи до ускoряване и стабилизирaне на кoмпютърната система.

Диaгнoстика

Ние правим пълeн или чaстичeн ТЕСТ нa кoмпютърнaта систeма, за дa сe види дaли имa някaкви скрити прoблeми, били те хaрдуeрни или сoфтуeрни.

Ремонт

Извършваме peмонт нa дънa, видeокaрти, зaхрaнвания и други eлeктронни плaтки при нeобходимост и рeнтaбилност.

Откриване и отстраняване на вируси

Знаете ли, че само 4% от всички компютърни атаки се прихващат от традиционните антивирусни програми, тъй като компютърните вируси могат да се срещнат под различна форма – трoянски кoне, чeрвeи, руткит, вируси, шпиoнски сoфтуер, Adware, Spyware. Ние почистваме всякакъв тип вируси и предлагаме консултации относно сигурността и предпазването от злонамерени програми.

Данни и настройки

Трaнсфeр на дaнни или фaйлoве от eдин кoмпютър на друг. Възстaновявaне на фaйловe и дaнни, възстaновявaне на изтрити фaйлове и Windows слeд срив или спиране на хард диск. Извличане на информация от неработещи хард дискове.

Oфис техника

Предлагаме ремонтни и инсталационни услуги за вашата офис техника. Зареждане на тонер касети.

ISL3811.01M


ISL3811.01M is effective, low budget fiscal printer intended for work in all kinds of retail comers – restaurants, hotels, confederacy and others. TThe device meets the requirements of Regulation H-18 from 13.12.2006 of the Bulgarian Ministry of Finances.Technical specifications


  • Paper width 57mm
  • Max printed characters per line – 32
  • Keyboard with 2 buttons
  • Thermo paper up to 40mm diameter

More:


Cash registers
ISL-4001ISL 5006-KLISL-4002Fiscal and non-fiscal devices
ISL3911ISL3940ISL5021-KLISL3811.02MISL3916-AmadeusISL3940.01ISL5011-KLISL3818ISL3920ISL3951ISL3810ISL3910ISL3917
Amadeus Pos


ISL3915For more information: Contacts


ISL3911


ISL3911is a high-speed fiscal printer with impressive design intended for turnover accounting for a sales with high intensity in all commercial objects. The bigger diameter of thermo paper decreases the time for serve and preparation to work. The basic model is approved of the requirements of Regulation H-18 from 13.12.2006 by the Bulgarian Ministry of Finances.Technical specifications


  • Paper width 57 mm
  • Max printed characters per line – 48
  • Keyboard with 1 button
  • Thermo paper up to 80 mm diameter

More:


Cash registers
ISL-4001ISL 5006-KLISL-4002Fiscal and non-fiscal devices
ISL3811.01MISL3940ISL5021-KLISL3811.02MISL3916-AmadeusISL3940.01ISL5011-KLISL3818ISL3920ISL3951ISL3810ISL3910ISL3917
Amadeus Pos


ISL3915For more information: Contacts